2019 - April

Den professionelle leder. 2-årig ledelsesudvikling, Mannaz

2019 - April

Coach dig selv. Foredrag om coaching og motivation, IDA

2019 - Marts

Ledelsesbaseret Coaching. Professionelle samtaler for ledere, Mannaz

2019 - Marts

“Hero-coaching”. Oplæg om professionelle samtaler, KBH universitet

2019 - Februar

“Coach dig selv!”. Foredrag om coaching, IDA

2019 - januar

Den professionelle leder. Underviser på kursus-forløb, Mannaz

2019 - januar

Aalborg universitet. Oplæg om fænomenlogiske undringssamtaler

2019 - januar

Ledelses-workshop. Professionelle samtaler, Bavarian Nordic 

2018 - november

Konference om Aktiv patientstøtte. Facilitering af erfarings-debat med patienter og sygeplejersker.

2017-18

Aktiv patientstøtte. Nationalt forskningsprojekt, der har til formål at kompetenceudvikle sygeplejersker til at kunne telefon-coache/støtte kroniske patienter. Undervinsning, coaching og supervision af sygeplejesker.

2017-18

Lægeforeningen,

Workshop og undervisning af læger og sygeplejersker i den professionelle samtale.

2016-17

Afvikling af seks regionale dialogmøder, Kommunernes Landsforening, Danmark

Rambøll gennemførte for KL og LC seks regionale dialogmøder, hvor forvaltningschefer, skoleledere og tillidsrepræsentanter drøftede erfaringer med, hvordan arbejdstiden planlægges, gennemføres og opgøres i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2015. Rambøll faciliterede de seks storgruppeprocesser med hver 500 deltagere. Deltagerkredsen favnede både folkeskolen, sprogcentre, ungdomsskolen og voksenspecialundervisningen. Opgaven stillede store krav til procesdesign, faciliteringsevner, leverancesikkerhed og dokumentation.

2017

Attractor-kurser: Samlet coachcertificering

Underviser på Attractors uddannelser i coaching.

2016 - 18

Jobrettet samtale 2, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Rambøll bistår 18 kommuner med implementeringen af den jobrettede samtale, herunder processtøtte til projektlederne og opkvalificering af jobkonsulenter i bl.a. brugen af inddragende samtaleteknikker og brugen af nyeste viden til at skabe progression for borgerne.

2013 - 14

Coachingforløb for Leankonsulenter

Grundfos Holding A/S, Danmark

Coachingforløb for Leankonsulenter, hvor kunden ønskede at uddanne en gruppe Lean-konsulenter i den coachende samtale.

2013 - 14

Opfølgningsworkshops på Ledelsesbølgen

Coop Danmark A/S, Danmark

Opfølgningsworkshops for ledere på niveau 2-4 med afsæt i Ledelsesbølgen

2016

Jobrettet Samtale 1, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kompetenceudvikling, sparring og evaluering samt formidling af projekt Jobrettet Samtale sammen med Cabi. Projektet omfattede 16 jobcentre.

2015 - 16

Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i jobcentre og a-kasser, Brønderslev Kommune

Rambøll forestod kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i jobcentre og a-kasser med fokus på tværgående samarbejde, samtaleteknikker, redskaber til systematisk og dynamisk arbejde med progression, empowerment samt den vanskelige samtale. Desuden blev der arbejdet med tværgående samarbejde og relationsskabelse. Tilgangen vekslede mellem kursusdage og aktionslæringsprojekter i de deltagende jobcentre og a-kasser, hvor teori, metoder og teknikker blev omsat til anvendelig praksis i det daglige arbejde.

2015

Coachkurser for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi, Væksthus Midtjylland

Coachkurser i rammen af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi under Væksthus Midtjylland. Målgruppen var offentligt ansatte konsulenter fra erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

2014-15

Coaching for Lego Education Academy, LEGO System A/S

Coaching for Lego Education Academy, Master Trainers.

2014-15

Coaching – update, kursus og uddannelse, Finansforbundet

Konsulentfirmaet leverede forskellige coachingaktiviteter til Finansforbundets medlemmer varierende fra et 3-timers update-arrangement til en længerevarende certificering.

2015

Projektlederuddannelse i TV 2 Danmark

Uddannelse og træning af interne projektledere i TV 2 Danmark. Forløbet bestod af både undervisning samt personlig sparring til lederne, der ønskede af udvikling deres lederskab og evne til projektledelse.

2013-14

Kompetenceudviklingsforløb – kommunikation og samarbejde i projekter

Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark

Konsulentfirmaet afholdt et 20 dages kursusforløb fordelt på 5 spor for projektledere i CF Møller med fokus på projektledelse.

2013-14

Revitalisering af værdigrundlag

Sydbank, Danmark

Bestyrelsen i Sydbank ønskede en ny start for banken ved at puste nyt liv i deres værdier, og ved at arbejde i dybden med de ændrede værdier med henblik på at integrere dem i den daglige praksis for alle ansatte.

2013-14

Ecco Masterclass Impact and influence 25-26 juni 2013

Ecco Sko A/S, Danmark

Ecco Masterclass Impact and influence 25-26 juni 2013

2013-14

Social kapital i forsvaret – et pilotprojekt

Forsvarskommandoen, Danmark

Det danske forsvar har undergået massive forandringer i de seneste år. Projektets formål var at bidrage til udviklingen af den sociale kapital i det danske forsvar for at opnå både produktivitet og et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer.

2013-14

Teknikker træning YOUSEE A/S, Danmark

Konflikthåndtering for teknikkere i YOUSEE. Træningen er teknikkere, der møder kunden i deres hjem og hvor der er tale om et produkt, der ikke fungerer. I dette møde har teknikkere brug for at kunne håndtere konflikter og hårdt sprog i samtalen.

2013-17

Chefkonsulent, erfaren procesleder og organisatorisk rådgiver, Rambøll Management Consulting

Ansvarlig for certificerede coachuddannelser (EMCC) og underviser i ledelse og kommunikation. Chefkonsulent og organisatorisk rådgiver med fokus på coaching, ledelse og kommunikationstræning.

2012

Kommunikationstræning, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kursus for redaktører og andre der leder journalister samt selvkørende vidensmedarbejdere. Undervisning i den coachende samtale, feedback-teknikker og coaching som ledelsesværktøj.

2008-13

Toplederudvikling og coaching, Vestas Wind Systems A/S

Rådgivning og træning af ledere, som del af et globalt kommunikationskoncept for ledere. Projektet havde som mål at hæve ledernes kommunikative kompetencer såvel som at tilbyde personlig refleksion og udvikling.